[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & Pelbagai Kecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]Pemudahcaraan Bestari

Fasilitator Bestari
Teknik-Teknik Pemudahcaraan

Pengenalan

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran fasilitator merupakan guru yang membantu pelajar mencapai matlamat pembelajarannya menerusi aktiviti-aktiviti kumpulan atau individu. Fasilitator bukan sahaja penyampai ilmu dan kemahiran, malahan mereka membantu pelajar mencapai matlamat pembelajaran optimum dengan menggunakan kemahiran fasilitator ('facilitation skills').

Fasilitator bestari dikonseptualisasi sebagai individu yang mempunyai elemen-elemen berikut yang menjadi amalan dalam profesionnya:

Di antara ciri-ciri, kualiti personaliti dan kemahiran yang perlu ada pada diri seseorang fasilitator bestari ialah:  Selain itu mereka juga perlu  motivasi, bijak menyelesaikan masalah, interpersonal, kolaboratif, memberi arahan dan teknologi.
 

Teknik-Teknik

Fasilitator berperanan membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Semasa  berinteraksi, seseorang fasilitator haruslah memberi peluang dan ruang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya. Bagi mencapai matlamat tersebut seseorang fasilitator perlu menguasai teknik-teknik pemudahcaraan yang berkesan. Di antara teknik-teknik yang boleh digunakan ialah: Attending, Reflecting, Focussing, Thematising, Challenging, Disclosing, Goal Setting, dan Trialling.
 

[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & PelbagaiKecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]