[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & Pelbagai Kecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]FAQ

Apakah peranan guru dan cara pembelajaran baru ini?

      -     Guru berperanan sebagai pembimbing, manakala pelajar pula digalakkan berdikari dalam menimba ilmu
                menggunakan kemudahan teknologi maklumat seperti mengakses Internet dan menggunakan mel elektronik.

          -    Guru tidak lagi memberi satu pengajaran yang sama untuk semua, tetapi akan cuba menyediakan pengalaman
                pembelajaran yang berlainan untuk setiap pelajar berdasarkan kebolehan dan minat pelajar itu. Teknologi
                maklumat membolehkan program berlainan disediakan untuk pelajar-pelajar.

          -    Pelajar lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri dari segi kadar pembelajaran dan tajuk-tajuk lanjutan
                yang hendak diterokainya.

Apakah halatuju amalan pengajaran dan pembelajaran yang diharapkan oleh sekolah bestari?


 

[Pengenalan][Pembelajaran Berpusatkan Murid] [Strategi Pembelajaran] [Gaya Pembelajaran & PelbagaiKecerdasan]
[Pembelajaran Bersifat Individu][Pembelajaran Berbantukan Teknologi][Pemudahcaraan Bestari]
[Pembelajaran Berdaya Fikir][FAQ][webmaster][Laman Utama]